Wat zijn de tekenen van een eetstoornis bij tieners?

Eetstoornissen zijn psychische aandoeningen die zowel fysiek als mentaal schadelijk kunnen zijn voor tieners. Het herkennen van de tekenen van een eetstoornis bij tieners is cruciaal voor vroegtijdige interventie en behandeling. Hier zijn enkele veelvoorkomende tekenen waar ouders en verzorgers op kunnen letten:

Veranderingen in eetgedrag

Eén van de meest voor de hand liggende tekenen van een eetstoornis bij tieners zijn veranderingen in eetgedrag. Deze kunnen variëren afhankelijk van het type eetstoornis:

  • Anorexia nervosa: Tieners kunnen extreem restrictief zijn in hun voedselinname, zichzelf uithongeren, calorieën tellen en obsessief bezig zijn met hun gewicht en lichaamsvorm.
  • Boulimia nervosa: Tieners kunnen last hebben van eetbuien waarin ze grote hoeveelheden voedsel in korte tijd consumeren, gevolgd door periodes van compensatiegedrag zoals braken, overmatig sporten of misbruik van laxeermiddelen.
  • Binge-eating disorder: Deze stoornis wordt gekenmerkt door regelmatige eetbuien zonder het gebruik van compensatiegedrag. Tieners kunnen zich schuldig of beschaamd voelen na een eetbui.

Fysieke veranderingen

Naast veranderingen in eetgedrag kunnen tieners met een eetstoornis ook fysieke veranderingen vertonen:

  • Gewichtsveranderingen: Onverklaarbaar gewichtsverlies of gewichtstoename.
  • Uitputting en zwakte: Gebrek aan energie, vermoeidheid en fysieke zwakte als gevolg van voedingsdeficiënties.
  • Droge huid en broos haar: Een gebrek aan voedingsstoffen kan leiden tot droge huid, broos haar en broze nagels.

Emotionele en gedragsveranderingen

Eetstoornissen hebben ook een impact op het emotionele welzijn en gedrag van tieners:

  • Perfectionisme: Tieners met eetstoornissen hebben vaak een neiging naar perfectionisme en een buitensporige focus op controle over hun lichaam en voedselinname.
  • Angst en depressie: Deze aandoeningen gaan vaak hand in hand met eetstoornissen. Tieners kunnen angstig zijn over eten, gewicht en lichaamsbeeld, en kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten.
  • Veranderingen in sociale interacties: Terugtrekking uit sociale activiteiten, isolatie of vermijding van situaties waarin voedsel aanwezig is.

Hoe ouders kunnen helpen

Het herkennen van deze tekenen is de eerste stap naar het bieden van hulp aan een tiener met een eetstoornis. Het is belangrijk om open en ondersteunende communicatie te bevorderen, professionele hulp in te schakelen en een gezonde omgeving te creëren waarin het tiener zich gesteund voelt bij zijn of haar herstel.

Het vroegtijdig herkennen en behandelen van een eetstoornis kan de kans op volledig herstel vergroten. Als je je zorgen maakt om je tiener, ga even langs bij de huisarts. Een inschatting van de medische situatie van je tiener is de eerste stap. De huisarts kan ook doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.