Ik, Ils Vermeiren, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over jouw privacy, mag je contact opnemen met psycholoog@ilsvermeiren.be

Artikel 1 | Wie ben ik?
‘Ils Vermeiren | psycholoog’ is een initiatief van Ils Vermeiren
Adres: Den Mostheuvel 18
Postcode en plaats: 2390 Westmalle
Email-adres: psycholoog@ilsvermeiren.be
Ondernemingsnummer:

Artikel 2 | Welke gegevens gebruik ik?
Hier vind je een overzicht van de gegevens die ik verwerk, waarom ik deze nodig hebben, op basis van welke juridische grondslag en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, e-mailadres, adresgegevens en bankgegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal te kunnen leveren op basis van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren. 

Ik bewaar deze gegevens 7 jaar (dit is het wettelijke bewaartermijn ).

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, email en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal de gegevens bewaren totdat deze klacht is afgehandeld.

Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een gerechtvaardigd belang om je surfgedrag op mijn website en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren (zie artikel 6).

Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Wanneer jij het contactformulier op mijn website invult, verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, je naam, e-mail, telefoonnummer en overige gegevens die jij wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaar ik tot je vraag is behandeld en afgehandeld.

Artikel 3 | Hoe verkrijg ik de gegevens?
De genoemde gegevens verkrijg ik van jou als klant of websitebezoeker, omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt bij bestelling van mijn product(en).

Artikel 4 | Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien. Ter verificatie van jouw identiteit kan ik je wel vragen om een bevestiging van jouw identiteit, aan de hand van de app KopieID.
  2. Wijziging – Je kunt een verzoek indienen, indien je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen.
  3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van ‘Ils Vermeiren, psycholoog’.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ‘Ils Vermeiren, psycholoog’ jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Geautomatiseerde verwerking – Jij mag mij altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van ‘Ils Vermeiren, psycholoog’ laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  6. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar psycholoog@ilsvermeiren.be. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik je laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 | Wie ontvangt jouw gegevens?
‘Ils Vermeiren, psycholoog’, zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen.

Artikel 6 | Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies kunnen jouw apparaten niet beschadigen. ‘Ils Vermeiren, psycholoog’ maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Functionele cookies maken dat de website goed werkt in alle browsers en op alle toestellen. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.
Analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics.

Ik maak gebruik van deze dienst om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken en wat populaire pagina’s zijn. Hiervoor worden de IP-adressen van websitebezoekers gebruikt. Via deze link kun je het privacybeleid van Google en Google Analytics raadplegen.

Artikel 7 | Slotbepalingen
‘Ils Vermeiren, psycholoog’, behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop gegevens gebruikt worden, kun je een e-mail sturen naar psycholoog@ilsvermeiren.be. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga, kun je me dat ook laten weten.