THERAPIE IN CORONATIJDEN

Onze samenleving maakt een crisis door. Om de verdere uitbreiding van het COVID19-virus in te dijken, legt onze regering strikte maatregelen op. Vanzelfsprekendheden, zoals gaan en staan waar je wil, je familie bezoeken, ..., zijn (voorlopig althans) weggevallen.​​​​​​​

Misschien voel je je in deze tijden op je ongemak. Misschien hebben de maatregelen die onze regering oplegt, ernstige consequenties voor jouw leven en je mentale welzijn.
Of misschien voel je dat je in de knoop zit met vrienden, familie, je job, ... met jezelf maar verhinderen de maatregelen jou om geschikte hulp te vinden?

Je bent welkom!
​​​​​​​Conform de richtlijnen van de federale regering, zal begeleiding nu gebeuren via online video-bellen, via chat, e-mail en/of telefonisch.
Essentiële begeleidingen kunnen face to face doorgaan onder strikt te respecteren voorwaarden.

PSYCHOTHERAPIE

Soms geraak je uit evenwicht door iets wat je mee hebt gemaakt, soms is het onduidelijk wat er precies voor zorgt dat je vastloopt.
Tijdens de therapie maken we tijd en ruimte om na te gaan hoe het met jou gaat. Zonder oordeel gaan we op zoek naar jouw eigenheid en zetten we in op zelfontplooiing en de ontwikkeling van veerkracht.

Aanbod
Psychotherapie voor jongeren en hun gezin
Individuele psychotherapie voor volwassenen
​​​​​​​

Werkdomein
klachten als: spanning, stress, je neerslachtig voelen, eenzaam zijn, angst, het niet meer weten, je leeg voelen